Cài đặt máy ảnh Fujifilm để chụp đẹp như máy film

Tình cờ mình tìm được trang website của bác Ritchie Roesch người Mỹ chia sẻ rất nhiều về các công thức để tạo ra những màu phim ngày xưa trên máy ảnh Fujifilm

Dưới đây là một số màu phim mà mình thấy khá đẹp.

KODACHROME 64

Kodachrome có một lịch sử lâu dài, với phiên bản thành công đầu tiên ra mắt vào năm 1935. Vào đầu năm 1960, Kodak đã thay thế phiên bản phim đó bằng Kodachrome II và Kodachrome X. Năm 1974 Kodak đã tạo ra phiên bản cuối cùng gồm có các phiên bản ISO 25 và ISO 64 (và sau này là ISO 200). Kodachrome này đã bị ngừng sản xuất khoảng10 năm trước.

Dưới đây là thông số cài đặt trên máy ảnh để có được màu phim mô phỏng giống với bản gốc nhất.

Dành cho máy X100V, X-Pro 3, X-T4

Film simulation: Classic Chrome
Dynamic Range: DR200
Highlight: 0
Shadow: 0
Color: +2
Noise Reduction: -4
Sharpening: +1
Clarity: +3
Grain Effect: Weak, Small
Color Chrome Effect: Strong
Color Chrome Effect Blue: Weak

ISO: Auto, up to ISO 6400
Exposure Compensation: 0 to +2/3

Dành cho những máy còn lại.

Film simulation: Classic Chrome
Dynamic Range: DR400
Highlight: +1
Shadow: +2
Color: 0
Noise Reduction: -4


Sharpening: +2
Grain Effect: Weak
Color Chrome Effect: Weak
White Balance: Daylight, +2 Red & -5 Blue
ISO: Auto, up to ISO 6400
Exposure Compensation: +1/3 to +1

Kết quả:

KODAK POTRA 400

Portra 400 là một phim màu âm tính, được Kodak giới thiệu vào năm 1998. Nó được thiết kế lại vào năm 2006 và một lần nữa vào năm 2010. Đúng như tên gọi, phim này dành cho chụp ảnh chân dung, nhưng có thể được sử dụng cho nhiều loại hình nhiếp ảnh khác. Nó tương tự như Portra 160, nhưng có độ tương phản, độ bão hòa và hạt nhiễu nhiều hơn. Dù bạn có tin hay không, ISO 400 đã được nhiều nhiếp ảnh gia đánh giá là ISO cao vào thời chụp phim và Portra 400 là một trong những phim màu ISO tuyệt vời nhất từng được thực hiện.

Dưới đây là thông số cài đặt:

Film simulation: Classic Chrome
Dynamic Range: DR-Auto
Highlight: -1
Shadow: -1
Color: +2
Noise Reduction: -4
Sharpening: -2
Grain Effect: Strong
Color Chrome Effect: Strong
White Balance: Daylight, +4 Red & -5 Blue
ISO: Auto, up to ISO 6400
Exposure Compensation: +2/3 to +1

Một số hình ảnh tham khảo:

FUJIFILM PRO 400H

Fujifilm Pro 400H là một phim màu âm tính được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2002 (tên ban đầu là NPH400). Đây là một phim in nổi tiếng đã tồn tại trong kỷ nguyên kỹ thuật số, Fujifilm tiếp tục sản xuất Pro 400H cho đến ngày nay. Nó có độ hạt mịn (cho ISO 400), màu sắc tự nhiên, linh hoạt, đặc biệt phù hợp cho đám cưới và chân dung.

Dưới đây là thông số áp dụng cho những máy sử dụng cảm biến X-Trans III. Mình nghĩ những lại máy khác cũng có thể áp dụng.

Film simulation: PRO Neg. STD
Dynamic Range: DR200
Highlight: 0
Shadow: +3
Color: +4
Grain: Weak
Noise Reduction: -3
Sharpening: 0
White Balance: Auto, +2 Red & +1 Blue
ISO: Auto up to ISO 6400
Exposure Compensation: +2/3 to +1

Một số hình ảnh tham khảo: