Showing all 41 results

DÂY ĐỒNG HỒ RAM TRỐNG ĐỒNG DA BÒ THẬT TÔN VINH VĂN HÓA VIỆT NAM

RAM Trống Đồng được thiết kế nhằm tôn vinh bản sắc dân tộc Việt Nam.
Được khắc họa tiết trống đồng Đông Sơn trên dây, nhằm tạo sự sang trọng và tôn vinh văn hóa dân tộc Việt Nam.