Showing all 16 results

DÂY ĐỒNG HỒ NATO
RAM NATO được thiết kế theo phong cách dây đồng hồ quân đội NATO, vào thời kỳ chiến tranh thế giới thứ I và thứ II.
Dây Nato được luồn dưới đồng hồ giúp bảo vệ đồng hồ, chống rơi với cơ chế đặc biệt. Đồng thời tạo sự mới lạ , độc đáo và mạnh mẽ cho đồng hồ.

-43%