Dây đồng hồ CASIO da bò thật – Chính hãng RAM Leather

69.000 VND269.000 VND

Các dòng dây đồng hồ :
1928 Nâu
1950 Nâu đất
1955 Da dê đen
1960 Nâu đậm
1966 Đen
1970 Mahogany
1970 Nâu sáng
1970 Vegtan trắng
1970 Xanh lá
1970 Xanh Navy
1980 Nâu Sáng
1987 Black
1998 Navy vân trăn
B2 + 1950 Nâu đất
B2 + 1980 Nâu sáng
B2 + 1987 Đen
D1 nâu đất
D2 đen
D3 Nâu đỏ
Trống đồng nâu sáng
Xóa lựa chọn
Dây đồng hồ CASIO da bò thật – Chính hãng RAM Leather